Τρίτη, 16 Ιουνίου 2020

Ολιστική Λιθοθεραπεία - Τεχνική & Μάλαξη / Holistic Lithotherapy - Technique & Massage


Μια διαφορετική θεραπεία!


Τμήμα / ειδικότητα που ανήκει στο θεραπευτικό σύστημα Ολιστικής Κρυσταλλοθεραπείας.

Η Ολιστική Λιθοθεραπεία γνωστή από Αρχαιοτάτων χρόνων ως τέχνη πολλών χρήσεων και θεραπεία με πολλαπλά επίσης οφέλη.


Την αφορούν 5 φάσεις στη διάρκεια της, όπου αποτελούν και βήματα για τον τεχνίτη :

1. Αγωγιμότητα Ηλεκτρολυτών / Κάθαρση.

2. Αγωγιμότητα Θερμική / Θερμή τεχνική για άνοιγμα των αισθήσεων και αρμονία σε νου - συναίσθημα - δραστηριότητες.

3. Αγωγιμότητα Ακουστική / Κρούσεις λίθων σε σημεία νευρικών απολήξεων. Θεραπεία εν τω βάθει.

4. Παύση Αγωγιμότητας - Επανασυντονισμός με τη φύση μας / Ψυχρή τεχνική για εξισορρόπηση της ενέργειας των τριών υποστάσεων και δράση κατά των φλεγμονών.

5. Αποθεραπεία / Τεχνική Θρέψης αλλά και για αποσυμφόρηση τελικού σταδίου, τροφοδότηση και τόνωση των ιστών καθώς και θεραπευτική ροή σε όλο τον οργανισμό.

Η τεχνικές είναι συγκεκριμένες και ακολουθείται πρωτόκολλο από το manual της αγωγής. Η ιεροτελεστία που ακολουθείται δεν αφορά μόνο τη χαλάρωση και την ευεξία. Πρωτίστως αφορά τη θεραπεία που αναζητά κάποιος τόσο ολιστικά όσο και πολυαισθησιακά. Υπάρχουν κανόνες και πειθαρχίες που με αυστηρότητα πρέπει να τηρούνται τόσο από το θεραπευτή όσο και από τον θεραπευόμενο. Αξίζουμε όλοι μας μια γνήσια, φυσική, παραδοσιακή, αρχέγονη και ολιστική θεραπεία ως έχει και όπως την ορίζει η ίδια η ειδικότητα της Ολιστικής Λιθοθεραπείας.

Λίθοι που χρησιμοποιούνται στην αγωγή :

Ο οψιδιανός.

Ο βασάλτης.

Το μάρμαρο.

Άλας Ιμαλαΐων ή Σελενίτης Λευκός.

Νεφρίτης.

Αβεντουρίνη Πράσινη.

 

Ολιστική Λιθοθεραπεία / Εκπαίδευση

 

Therapeutic Stones :

Cold stones

Hot Stones

Crystal Stones

Nutritional Stones

Detoxifying Stones

Techniques :

Treatments for the face / body and soul.

 

Θεραπευτικοί Λίθοι :

Ψυχροί Λίθοι

Θερμοί λίθοι

Θρεπτικοί λίθοι

Κρυσταλλικοί λίθοι

Αποτοξινωτικοί λίθοι

Τεχνικές :

Μέθοδοι θεραπείας για το πρόσωπο / το σώμα και την ψυχή.

 

Παρέχεται πιστοποίηση παρακολούθησης μετά το πέρας των μαθημάτων

και μετά από πρακτική άσκηση.


 


Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2020

"Υγεία και Lymphatic Drainage"


   Λεμφοφόρο ή λεμφικό σύστημα λέγεται το δίκτυο αγγείων του οργανισμού των σπονδυλωτών που άγει το επιπλέον υγρό των ιστών από αυτούς  προς την κυκλοφορία του αίματος.

    Από τη στιγμή που το υγρό των ιστών του σώματος εισέρχεται σε ένα λεμφαγγείο, ονομάζεται λέμφος. H λέμφος, δηλαδή, είναι σωματικό μεσοκυττάριο υγρό. Αποτελείται από πλάσμα και ελεύθερα κύτταρα, τα λεγόμενα λεμφοκύτταρα.

    Ο λεμφικός ιστός χαρακτηρίζεται από την περιεκτικότητά του σε δικτυωτά κύτταρα, ίνες, μακροφάγα, λεμφοκύτταρα και πλασματοκύτταρα. Βρίσκεται στα λεμφογάγγλια, στο σπλήνα, στις αμυγδαλές, στο θύμο και τον μυελό των οστών.

    Η λέμφος (lymph) είναι το μεσοκυττάριο υγρό που βρίσκεται στο λεμφικό σύστημα και γύρω από τους ιστούς των σπονδυλωτών. Ο συνολικός όγκος της λέμφου σ΄ ένα ενήλικα άνθρωπο υπολογίζεται στα 1 - 2 λίτρα. Μεσοκυττάριο υγρό, ή διάμεσο υγρό, (intercellular fluid, ή interstitial fluid), ονομάζεται το υδάτινο περιβάλλον μέσα στο οποίο επιβιώνουν τα κύτταρα ενός πολυκύτταρου οργανισμού.

    Τα λεμφογάγγλια είναι συστατικά του λεμφικού συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού.  Συχνά αναφέρονται και ως λεμφαδένες, καθότι όμως η λειτουργία τους δεν είναι (πρωτίστως) εκκριτική, ο όρος θεωρείται λιγότερο ακριβής. Τα συναντούμε σε ολόκληρο το σώμα.

    Σκοπός της λέμφου

    Πρώτη λειτουργία της είναι να βοηθάει στη θρέψη, μεταφέροντας τα διάφορα λίπη, που απορροφούνται από το λεπτό έντερο, στο ήπαρ, όπου επεξεργάζονται.

    Μια δεύτερη λειτουργία είναι η αποχέτευση και ο καθαρισμός, μεταφέροντας κύτταρα και διάφορες ουσίες, τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού.

    Τρίτη λειτουργία της λέμφου είναι η άμυνα του οργανισμού, η οποία ολοκληρώνεται μέσα στα λεμφογάγγλια, στα οποία κατακρατούνται μικρόβια και άλλα παθολογικά στοιχεία που μεταφέρει η λέμφος, ενώ συγχρόνως τα καταστρέφουν με φαγοκύτωση (φαγοκυττάρωση). Ουσιαστικά, τα λεμφογάγγλια δρουν όπως τα διυλιστήρια.

    Λειτουργίες του Λεμφοφόρου Συστήματος

   Πρωταρχική λειτουργία του λεμφικού συστήματος είναι η επαναφορά στο αιμοφόρο αγγειακό σύστημα μέρος του υγρού, το οποίο διηθείται από τα αιμοφόρα τριχοειδή αρτηρίδια προς τους ενδιάμεσους ιστούς, αλλά δεν επανέρχεται όλο δια των φλεβιδίων.

    Η λέμφος, ακολουθεί μονόδρομη πορεία από την περιφέρεια προς την καρδιά, στην οποία και χύνεται, και έτσι επέρχεται η αποκατάσταση του όγκου του αίματος.

    Μια ακόμη σημαντική λειτουργία του λεμφικού συστήματος είναι η μεταφορά των λιπαρών συστατικών (υπό μορφή χυλομικρών) από το πεπτικό σύστημα προς το κυκλοφορικό. Τα λιπαρά συστατικά των τροφών συλλέγονται από τα λεμφικά αγγεία που περιβάλλουν το έντερο, μεταφέρονται στη χυλοφόρο δεξαμενή, και από εκεί μέσω του θωρακικού αγωγού στην καρδιά.

    Άλλη λειτουργία του λεμφικού- λεμφοφόρου συστήματος είναι η εμπλοκή του στην άμυνα του ατόμου εναντίον παρασιτικών οργανισμών (όπως ιοί, βακτήρια, πρωτόζωα, μύκητες, κατώτερα μετάζωα) ή και παραγώγων αυτών (π.χ. τοξινών).

    Αυτό επιτυγχάνεται με τους μηχανισμούς στους οποίους εμπλέκονται τα λευκοκύτταρα της λέμφου τα οποία έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν κάποιο κύτταρο ή κάποιο χημικό μεγαλομόριο ως ξένο (αντιγόνο) οπότε ενεργοποιούνται και οι ειδικοί αμυντικοί μηχανισμοί.

Μέθοδοι θεραπείας  

    Όταν υπολειτουργεί το λεμφικό (λεμφοφόρο) σύστημα καλούμαστε να φροντίσουμε άμεσα τον επανασυντονισμό του. Κάποιοι τρόποι εκτός την ιατρική παρακολούθηση είναι η διατροφή, ήπια άσκηση καθώς και η τέχνη ενεργοποίησης του και παροχέτευσης  με τα χέρια.

    Η τέχνη αυτή (με τα χέρια) είναι ένα σύστημα αγωγής που βοηθά τόσο στην διατήρηση της υγείας μας όσο και σε θέματα ομορφιάς πχ. στην απίσχναση του σώματος, την κυτταρίτιδα, την τόνωση της επιδερμίδας, τα οιδήματα. Για την περιοχή του προσώπου βοηθά στην τόνωση των ιστών, στην αποσυμφόρηση οιδημάτων ακόμα και γύρω από τα μάτια, στην καλή προετοιμασία του δέρματος να δεχτεί κατόπιν μια αγωγή με θρεπτικά στοιχεία. Θεωρείται από πολλούς μέθοδος αισθητικού λίφτινγκ μιας και η εικόνα αλλάζει αμέσως μετά την πρώτη εφαρμογή.  

    Επίσης, χρησιμοποιείται μετεγχειρητικά σε πολλές περιπτώσεις με τη συναίνεση πάντα του  θεράποντα ιατρού. Επιπλέον αυτή η μέθοδος βοηθά πολύ μετά από επεμβάσεις πλαστικής  χειρουργικής.

    Η τέχνη του Lymphatic Drainage μπορεί να εφαρμοστεί από ιατρούς, νοσηλευτές, φυσιο-φυσικοθεραπευτές, αισθητικούς, διαιτολόγους και ειδικούς θεραπευτές.

    Φυσικά, απαιτείται  να έχουν εκπαιδευτεί σε αυτήν την τεχνική και να έχουν διδαχτεί θεωρία του συστήματος για να μπορούν να εκτιμούν σωστά τα περιστατικά. Απαιτείται δε, ιστορικό του ‘ασθενή’ - ''θεραπευόμενου'' πριν την εφαρμογή της αγωγής.

.....Η Υγεία μας είναι Πολύτιμη!

Έτσι εκτιμούμε και αυτό το σύστημα πρόληψης και θεραπείας στη Holistic School GreeceΠέμπτη, 28 Μαΐου 2020

Ενημέρωση


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σε σχέση με τις νεότερες εξελίξεις που έχουμε & αφορά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Σχολής μας που ξεκινά την περίοδο αυτή αλλά και για τη διαφύλαξη της υγείας όλων μας, με οδηγίες που αφορούν τα νέα δεδομένα.

-Ξεκινάμε τις εκπαιδεύσεις σε Ολιστικές Τέχνες με ολιγομελή τμήματα της τάξεως των δύο έως τεσσάρων ατόμων, το πολύ. Σε άλλη περίπτωση κι εφόσον οι μαθητές είναι περισσότεροι, θα δημιουργούνται επιπλέον τμήματα.

-Σεμινάρια θα παραδίδονται διαδικτυακά σε περιπτώσεις που έχουν κυρίως θεωρία και εφόσον οι ενδιαφερόμενοι ξεπερνούν τα τέσσερα άτομα.

-Οι μηνιαίες εργασίες μας στα 5 τακτικά τμήματα που έχουμε, εφόσον θα υπάρχει μεγάλη συμμετοχή εκ των πραγμάτων η ίδια η Σχολή θα προτείνει και θα φροντίσει εξ αρχής με τον τρόπο της τηλεδιάσκεψης.

-Τα Μετεκπαιδευτικά Σεμινάρια της μεγάλης ομάδας για τους αποφοίτους μας, λόγω του ότι ο αριθμός συμμετεχόντων είναι πάντα μεγάλος, θα συνεχίσουν είτε μέσω διαδικτύου όπως γινόταν το τελευταίο δίμηνο, είτε σε εξωτερικούς χώρους, όπως γίνονται οι ετήσιες, εξωτερικές, ομαδικές εργασίες μας, με τις αποστάσεις που επιβάλλονται πλέον.

-Προσωπικά ραντεβού για ενημέρωση δεχόμαστε πλέον, με τους κανόνες όπως είθισται στη σημερινή πραγματικότητα καθώς και την υγειονομική συνείδηση που οφείλουμε όλοι μας να έχουμε για τον εαυτό μας και τους γύρω μας.

-Συναντήσεις προσωπικές μαθητών ή αποφοίτων με το δάσκαλο τους θα συμβαίνουν πλέον, με πολύ σεβασμό όλοι προς όλους σε θέματα υγείας και της σωστής φροντίδας αυτής.

-Οι πρακτικές των μαθητών μας που πραγματοποιούνταν στη Σχολή και διακόπηκαν λόγω καραντίνας, θα καθυστερήσουν να ξεκινήσουν πάλι. Ίσως Ιούλιο ή και Αύγουστο. Ευχαριστούμε όλους προκαταβολικά για την κατανόηση.

*Σε κάθε περίπτωση, όλοι όσοι εισέρχονται στη Σχολή μας, για οποιοδήποτε λόγω από τους άνωθεν θα πρέπει να έχουν την προσωπική, νέα και καθαρή μάσκα τους, το ίδιο και για τα γάντια τους καθώς και το αντισηπτικό τους για πριν την είσοδο τους στους χώρους. Είναι ευθύνη όλων. Η Σχολή έχει όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται αλλά και που υποχρεούμαστε, για όσους εισέρχονται. Ευθύνη όλων μας επίσης είναι το να πλένουμε τα χέρια μας τακτικά, κάτι που οι μαθητές μας βέβαια ήδη το έκαναν προ πολλού, οπότε και θα συνεχίσουμε.

*Όσοι αισθάνονται αδιάθετοι θα είναι καλό να μας ενημερώνουν έγκαιρα, ούτως ώστε να μετατίθεται το ραντεβού ή το μάθημα μετά την ανάρρωση τους και σύμφωνα με τις συμβουλές του προσωπικού τους ιατρού. Προέχει η ασφάλεια και η πρόληψη της υγείας, όλων.

Σας ευχαριστούμε πολύ για την καλή σας διάθεση και φυσικά για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε.

Ευχόμαστε σύντομα να εξαλειφθεί με κάθε τρόπο η πανδημία που ταλαιπωρεί την ανθρωπότητα και όλοι μας να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε μεγάλες, ζεστές και δυνατές αγκαλιές!
Προς στιγμήν σας τις αποστέλλουμε είτε μακριά, είτε κοντά με πολλή αγάπη και σεβασμό προς όλους. Η υγεία μας είναι πολύτιμη!

                                                                                                                                   
Με ευθύνη,
Holistic School Greece / Σχολή Ολιστικών Θεραπευτών
  Καναβάκη Βασιλική

 

Υποσημείωση : Η φωτογραφία είναι από υπαίθριο σχολείο στην Αγγλία. Δεν έχουμε όνομα φωτογράφου. Μια εποχή που έχει πολλά κοινά με το έτος 2020. Τα πρώτα υπαίθρια σχολεία ξεκίνησαν το 1907. Έγιναν δημοφιλή τη δεκαετία του 1930 ως μέσο για την καταπολέμηση της φυματίωσης, μια ασθένεια που τότε ήταν σε μεγάλη έξαρση.

Ωστόσο, η ανθρωπότητα προχωρά πάντα διότι η εξέλιξη της είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ‘Φώτισης’. Αυτό πρέπει να ψάχνει πάντα στους αγώνες της, όσες φορές κι αν χάσει το δρόμο ή ταλαιπωρηθεί από τις αντιξοότητες της ίδιας της ζωής. Το Φως.

Είμαστε αισιόδοξοι. Θα κερδίσει η φύση. Θα κερδίσει η υγεία. Θα κερδίσει η ζωή. 
Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020

Αρχική Σελίδα

Το holisticschool.blogspot είναι ένας ακόμα τρόπος ενημέρωσης και επικοινωνίας προς κάθε ενδιαφερόμενο εκτός από το επίσημο Site της Holistic School Greece. Δημιουργήθηκε επίσης για να δώσει ένα βήμα στους νέους μαθητές αλλά και στους απόφοιτους. 

Η Holistic School Greece / Σχολή Ολιστικών Θεραπευτών Ελλάδος, από το 2005 που ιδρύθηκε είναι σε συνεχή επαφή με όλους όσους μαθήτευσαν σε αυτή στηρίζοντας τη συνεχή εξέλιξη τους, εφόσον την επιθυμούν.

Ευχαριστούμε όλους όσους μας εμπιστεύονται σε ότι αφορά τις Ολιστικές Τέχνες και ευχόμαστε να τις γνωρίσετε και να τις αγαπήσετε όσο κι εμείς!